ტელ.: საქართველო, თბილისი, 0162
ჭავჭავაძის ქ. # 37ბ
Tel: +995 322 19 33 00
E-mail: info@vengo.ge


სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებს. ამგვარი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის საჭიროა სპეციალურად აღჭურვილი ტრანსპორტი და ნებართვები.

სახიფათო ტვირთები გაეროს მიერ დაყოფილია ცხრა კლასად:

1 კლასი - ფეთქებადი მასალები და საგნები;
2 კლასი - შეკუმშული და წნევის ქვეშ გახსნილი გაზები;
3 კლასი - ადვილად აალებადი სითხეები;
4 კლასი - ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;
5 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;
6 კლასი - შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები;
7 კლასი - რადიოაქტიური ნივთიერებები;
8 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები;
9 კლასი - სხვა სახიფათო ნივთიერებები.