ტელ.: საქართველო, თბილისი, 0162
ჭავჭავაძის ქ. # 37ბ
Tel: +995 322 19 33 00
E-mail: info@vengo.ge


საზღვაო გადაზიდვა გადაზიდვის ერთ-ერთი ფართოდ გამოყენებული მეთოდია, მისი ეკონომიურობის გამო. გადაზიდვის სხვა სახეობებთან ერთად, საზღვაო გადაზიდვებსაც ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს.  ჩვენ ვთანამშრომლოთ წამყვან საზღვაო ხაზებთან, რაც საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს შევთავაზოთ სანდო და ხარისხიანი მომსახურება. 

         ჩვენ გთავაზობთ:
  • სრულ საკონტეინერო გადაზიდვებს
  • გრუპაჟულ საკონტეინერო გადაზიდვებს
  • პორტიდან პორტამდე ტრანსპორტირებას
  • საწყობიდან საწყობამდე ტრანსპორტირებას
  • საექსპორტო დოკუმენტაციის დამზადება
  • ტვირთის დაზღვევას