ტელ.: საქართველო, თბილისი, 0162
ჭავჭავაძის ქ. # 37ბ
Tel: +995 322 19 33 00
E-mail: info@vengo.ge


ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ავიაგადაზიდვა ერთადერთი გამოსავალია ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე. სხვა მეთოდებთან შედარებით ავიაგადაზიდვა უფრო ძვირადღირებული, თუმცა ამავდროულად სწრაფი და უსაფრთხო მეთოდია.

ვთანამშომლობთ რა წამყვან ავია ხაზებთან, ჩვენს მომხმარებელს ოპერატიულსა და სანდო მომსახურებას ვთავაზობთ.

        მომსახურება მოიცავს:
  • ტვირთის აეროპორტამდე მიტანა;
  • ტვირთის დასაწყობება;
  • დოკუმენტაციის მომზადება; 
  • დანიშნულების აეროპორტამდე მიწოდება