ტელ.: საქართველო, თბილისი, 0162
ჭავჭავაძის ქ. # 37ბ
Tel: +995 322 19 33 00
E-mail: info@vengo.ge


"ვენგო ჯგუფი" გთავაზობთ საბაჟო საბროკერო მომსახურებას, როგორც იმპორტის ასევე ექსპორტის ქვეყანაში. საბაჟო ფორმალობების სწორად და დროულად შესრულება უმნიშვნელოვანესია გადაზიდვის პროცესის უპრობლემოდ წარმართვისათვის. არასათანადოდ მომზადებულმა დოკუმენტაციამ შესაძლოა შეაფერხოს ტვირთის ტრანსპორტირება. არასასიამოვნო შემთხვევებისაგან თავის ასარიდებლად საჭიროა პროფესიონალების დახმარება.  

მომსახურება მოიცავს:

  • საექსპორტო დეკლარაციის მომზადება;
  • ტრანზიტის დეკლარაციის მომზადება;
  • იმპორტის დეკლარაციის მომზადება;
  • ტვირთის ჩამოსვლამდე დოკუმენტაციის შემოწმება;